Stručni nadzori:

ZAVRŠENE GRAĐEVINE:

 

 • MOD. POST. SUSTAVA JAVNE (CESTOVNE) RASVJETE DRŽ. CESTE D7 (U ZONI OBUHVATA OD STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA SL. ŠAMAC DO DRŽ. GRANICE REP. HRVATSKE S REP. BOSNOM I HERCEGOVINOM
 • IZRADA I PRIKLJUČENJE NOVOG ZDENCA Z-15 NA CRPILIŠTU VINOGRADI
 • KULTURNI CENTAR EURODOM – DOVRŠENJE ZGRADE PREMA GLAVNOM PROJEKTU
 • MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE RASVJETE DRŽAVNE CESTE DC213 OD GRANIČNOG PRIJELAZA ERDUT DO DRŽAVNE GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE S REPUBLIKOM SRBIJOM
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE ORAHOVICA,  ULICA STJEPANA MLAKARA 3, ORAHOVICA kč.br. 624/4 k.o. Orahovica
 • IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE DONJI MIHOLJAC
 • REKONSTRUKCIJA NUS-A POGONA ZA PROIZVODNJU VODE
 • GRAĐENJE GRAĐEVINE GOSPODARSKE NAMJENE, POSLOVNE DJELATNOSTI – SKLADIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA, 2. SKUPINE – GRESTO
 • GRAĐENJE GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE 2.SKUPINE, VIŠESTAMBENA ZGRADA, Strossmayerova 259, Osijek
 • IZGRAĐENA GRAĐEVINA KULTURNI CENTAR EURODOM
 • ZAMJENA POSTOJEĆIH RASVJETNIH TIJELA SA ENERGETSKI UČINKOVITOM LED RASVJETOM, Ulica Kralja Zvonimira, ulica Kralja Tomislava i ulica Petefi Šandora u Bilju
 • IZGRADNJE KAPELICE SV.ANTE U PLITVIČKOJ ULICI U MECI
 • REKONSTRUKCIJA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE BILJSKA CESTA I GRAĐENJE JAVNE RASVJETE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE BILJSKA CESTA
 • REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE DC2 S ISTARSKOM I GUNDULIĆEVOM ULICOM U NASELJU DONJA MOTIČINA
 • ZAMIJENSKI ZDENAC Z14 CRPILIŠTA VINOGRADI
 • REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICE LJUDEVITA GAJA I SVETOG IVANA KRSTITELJA U DARDI U KRUŽNI TOK U DARDI
 • GRAĐENJE GRAĐEVINE GOSPODARSKE  NAMJENE(proizvodno – poslovna) 2.b SKUPINE – POSLOVNA ZGRADA (uredska namjena s proizvodno skladišnim dijelom) – COMCROSS
 • PRODUŽETAK KANIŽLIĆEVE ULICE DO KAMPUSA ŠKOLE NOGOMETA NK OSIJEK „od kružnog toka do parkirališta NK Osijek“
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE SLAVONSKI BROD,ZGRADA PATOLOGIJE
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE SLAVONSKI BROD,ZGRADA INFEKTOLOGIJE
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE SLAVONSKI BROD,UPRAVNA ZGRADA
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE SLAVONSKI BROD,ZGRADA NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE
 • REKONSTRUKCIJA DC57 U ZONI TRGA MATIJE GUPCA  ISPRED OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA BAUERA U VUKOVARU
 • PRIHVATNO OKNO I PRIKLJUČNI VOD ZA CISTERNE ZA PRIJEVOZ SEPTIKA NA POSTOJEĆI SUSTAV ODVODNJE S PRIPADAJUĆIM MANIPULATIVNIM POVRŠINAMA – KOPAČEVO – BILJE
 • REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG RASKRIŽJA DRŽAVNIH CESTA OZNAKA DC7 I DC38 SA ŽUPANIJSKOM CESTOM OZNAKE ŽC4147 U RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM – SANACIJA OPASNOG MJESTA ĐAKOVO 2
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE SLAVONSKI BROD,ZGRADA KIRURGIJE
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TVRĐE U OSIJEKU, (BRUTO) POVRŠINE 33.552,00 m², Tvrđa, Osijek – ZA DIO GRAĐEVINE
 • GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – 2.B SKUPINE RASVJETA SPORTSKOG TERENA ZA POTREBE NK BSK TERMIA BIZOVAC
 • DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPOV-A (PROŠIRENJE LABORATORIJA ZA PITKU I OTPADNU VODU) HEREŠIN
 • REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (CESTOVNI PROMET), 2. SKUPINE – REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE TESLE U NASELJU KARANAC
 • IZGRADNJA CESTE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PROŠIRENOJ PODUZETNIČKOJ ZONI U DARDI
GRAĐEVINE U IZVOĐENJU:

 

 • GRAĐEVINA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE ŠKOLA NOGOMETA I STADION NK OSIJEK NA LOKACIJI OSIJEK, K.Č.BR. 9121/32, K.O. OSIJEK
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TVRĐE U OSIJEKU, (BRUTO) POVRŠINE 33.552,00 m², Tvrđa, Osijek
 • SUSTAV ODVODNJE ANGLOMERACIJA SLATINA
 • UPOV SLATINA
 • REKONSTRUKCIJA I OBNOVA PRIJEMNE ZGRADE ŽELJEZNIČKOG KOLODVORA OSIJEK
 • REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE CENTRA TEHNIKE NA LOKACIJI ŽUPANIJSKA ULICA 31, OSIJEK, NA K.Č.BR. 5410/2, K.O. OSIJEK
 • SUSTAV ODVODNJE ANGLOMERACIJA KOPRIVNICA
 • REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 4018 I MOSTA PREKO VODOTOKA KARAŠICA U NASELJU DRAŽ  NA k.č. 4251, 1128/1, 1129, 4236, 4239/4, 4250, k.o. Draž
 • REKONSTRUKCIJA PROIZVODNO-POSLOVNIH GRAĐEVINA “SOLIUM” PETRIJEVCI
 • GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE, SLOŽENA PROIZVODNO-POSLOVNA GRAĐEVINA – BOR PLASTIKA, KNEŽEVI VINOGRADI
 • REKONSTRUKCIJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA „COPACABANA“ na dijelu k.č.br. 652/1, 652/2 k.o. Tvrđavica-Podravlje Osijek, Tvrđavica, Biljska ceste 1E
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE OSIJEK, FAZA II: IZGRADNJA DIJELA UREĐAJA ZA MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA S IZLJEVOM U RIJEKU DRAVU
 • UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE OSIJEK, FAZA III: IZGRADNJA OBJEKATA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA S POSTROJENJEM ZA OBRADU MULJA I BIOPLINSKIM POSTROJENJEM
 • STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA,ulica Bartola Kašića, 31000 Osijek na k.č.br. 8936/9,k.o. Osijek