Tramvajska mreža u Osijeku

Tramvajska mreža u Zagrebu

Izrađujemo projekte tramvajske kabelske i kontaktne mreže za oba javna prijevoznika u Republici Hrvatskoj – GPP d.o.o. Osijek i ZET d.o.o. Zagreb.

Tramvaj je električno vozilo za gradski prijevoz putnika koje se kreće po tračnicama. Glavni pogon ostvaruje preko elektromotora koji mogu biti istosmjerni serijski motori ili trofazni asinkroni motori. Napajanje pogonskih motora vrši se preko kontaktne električne mreže preko krovnog oduzimača struje (pantograf), a zatvara strujni krug preko tračnica koje služe kao povratni vod. Krovni oduzimač struje je u stalnoj vezi sa kontaktnom istosmjernom mrežom napona 600 V (750 V).

Tramvajska mreža s kontaknim vodom u zraku je najčešći vid elektrifikacije. Kontaktni vod je razapet u zraku, učvršćen ili preko poprečnih veza ili preko konzola. U ovom slučaju tramvaj se napaja preko pantografa a kontaktni vod je na pozitivnom polaritetu a tračnice su na negativnom polaritetu.

Naša tvrtka nudi izradu projektne dokumentacije za kontaktnu i kabelsku mrežu te pripadajuće ispravljačke stanice. Posjedujemo iskustvo u ovoj djelatnosti te potencijalni klijent može biti siguran u pravodobno i efikasno izvršenje povjerene usluge.