DAMIR MILJAČKI,dipl.ing.el.

 • Damir ima završen sveučilišni studij Elektrotehničkog Fakulteta Osijek i stečeno zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike.
 • Postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i  član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 2004 godine. Trenutačno je član Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i član povjerenstva za nadzor nad radom članova HKIE.
 • Postavljen je za stalnog sudskog vještaka za elektrotehniku pri Županijskom Sudu Osijek.
 • Isto tako, neovisni je stručnjak za elektrotehniku pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Osijeka.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika i pasivno znanje njemačkog jezika.
 • Ima završeno program stručnog osposobljavanja za osobu koja provodi energetske preglede i/ili energetsko certificiranje – Modul 1 i 2
 • Trentačno ima preko 16 godina radnog iskustva u području elektrotehnike i od toga preko 13 godina iskustva kao nadzorni inženjer i projektant.
 • Iskustvo u nadzoru elektrotehničkih  aktivnosti u svim koracima , uključujući i tehničku  i financijsku kontrolu nad aktivnostima u skladu s relevantnim propisima  Republike Hrvatske
 • Radno iskustvo kao projektant na više od 50 projekata u domeni visokogradnje  u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo kao projektant na više od 100 projekata u domeni  izmještanja/zaštita elektrotehničke instalacija i javne rasvjete.
 • Radno iskustvo na projektiranju kontaktne i kabelske mreže za tramvajsku mrežu.
 • Posjeduje veliko iskustvo u rješavanju problema , suradnju sa svim strankama ( klijenti , poduzetnici , davatelji usluga vanjskih konzultanata , široj javnosti i lokalnih vlasti )
 • Detaljan, vrlo fleksibilan s razvijenim multi- taskingom i analitičkim vještinama kritičkog razmišljanja.
 • Učinkovito radio kao dio tima na mnogim uspješnim projektima , od kojih neki vrlo velike kompleksnosti.
 • Damir je oženjen i ima dvije kćerke.

LUKA SLIŠKOVIĆ, mag.ing.el.

 • Luka Slišković stekao je zvanje magistar inženjer elektrotehnike 2018. godine, nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Održiva elektroenergetika).
 • U tvrtki djeluje od 2019. godine te izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • 2021. godine postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
 • Posjeduje radno iskustvo kao suradnik u projektiranju i stručnom nadzoru na više desetina projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Ozbiljan, pedantan i detaljan pristup radu.
 • Komunikativan i pristupačan prema investitoru, izvođaču, suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika

DAMJAN SIMONOVIĆ mag.ing.el.

 • Damjan Simonović završio je sveučilišni studij Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Industrijska elektroenergetika) 2019. godine te stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike.
 • 2022. godine postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
 • U tvrtki izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo kao suradnik u projektiranju i nadzoru na više desetaka projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Odgovoran, predan i organiziran pristup radu.
 • Srdačan i pozitivan pristup prema investitoru, izvođaču i suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.

TONI ŠOŠIĆ, bacc.ing.el.

 • Toni Šošić stekao je zvanje inženjer elektrotehnike nakon završenog preddiplomskog stručnog studija na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijkih tehnologija u Osijeku (smjer elektroenergetika).
 • U tvrtki izvršava poslove projektiranja u elektrotehnici.
 • Radno iskustvo kao suradnik u projektiranju na više desetaka projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Ozbiljan, odgovora, organiziran i detaljan pristup radu.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika

ŽELJKO LUKAĆ, mag.ing.el.

 • Željko Lukač, završio je 2021. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer elektroenergetika.
 • Posjeduje iskustvo rada u AutoCad-u i iskustvo u radu na postavljanju telekomunikacijskih instalacija.
 • U tvrtki obavlja poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • Ozbiljan, komunikativan, prilagodljiv.
 • Komunikativan i pristupačan prema investitoru, izvođaču, suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika.

MARINA MILJAČKI

 • Marina Miljački, ECDL operator , osoba za pravne i opće poslove, administrator tvrtke
 • Posjeduje iskustvo rada u općim i administratorskim poslovima
 • U tvrtci obavlja poslove administtratorske naravi
 • Detaljna, precizna, ljubazna, odgovorna
 • Posjeduje aktivno znanje njemačkog, poljskog, slovačkog jezika