DAMIR MILJAČKI,dipl.ing.el.

 • Damir ima završen sveučilišni studij Elektrotehničkog Fakulteta Osijek i stečeno zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike.
 • Postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i  član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 2004 godine. Trenutačno je član Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i predsjednik povjerenstva za nadzor nad radom članova HKIE.
 • Neovisni je stručnjak za elektrotehniku pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Osijeka.
 • Ima završeno program stručnog osposobljavanja za osobu koja provodi energetske preglede i/ili energetsko certificiranje – Modul 1 i 2
 • Trenutačno ima preko 22 godine radnog iskustva u području elektrotehnike i od toga preko 20 godina iskustva kao nadzorni inženjer i projektant.
 • Iskustvo u nadzoru elektrotehničkih  aktivnosti u svim koracima , uključujući i tehničku  i financijsku kontrolu nad aktivnostima u skladu s relevantnim propisima  Republike Hrvatske
 • Radno iskustvo kao projektant na više od 100 projekata u domeni visokogradnje  u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo kao projektant na više od 100 projekata u domeni  izmještanja/zaštita elektrotehničke instalacija i javne rasvjete.
 • Radno iskustvo na projektiranju kontaktne i kabelske mreže za tramvajsku mrežu.
 • Radno iskustvo u stručnom nadzoru nad preko 100 građevina
 • Posjeduje veliko iskustvo u rješavanju problema , suradnju sa svim strankama ( klijenti , poduzetnici , davatelji usluga vanjskih konzultanata , široj javnosti i lokalnih vlasti )
 • Detaljan, vrlo fleksibilan s razvijenim multi- taskingom i analitičkim vještinama kritičkog razmišljanja.
 • Učinkovito radio kao dio tima na mnogim uspješnim projektima , od kojih neki vrlo velike kompleksnosti.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika i pasivno znanje njemačkog jezika.

LUKA SLIŠKOVIĆ, mag.ing.el.

 • Luka Slišković stekao je zvanje magistar inženjer elektrotehnike 2018. godine, nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Održiva elektroenergetika).
 • U tvrtki djeluje od 2019. godine te izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • 2021. godine postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
 • Posjeduje radno iskustvo u projektiranju i stručnom nadzoru na više desetina projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Posjeduje certifikat o završenom stručnom osposobljavanju za rad u BIM programskom paketu DDScad.
 • Ozbiljan, pedantan i detaljan pristup radu.
 • Komunikativan i pristupačan prema investitoru, izvođaču, suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.

DAMJAN SIMONOVIĆ mag.ing.el.

 • Damjan Simonović završio je sveučilišni studij Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Industrijska elektroenergetika) 2019. godine te stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike.
 • 2022. godine postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
 • U tvrtki izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo kao projektant i nadzorni inženjer na više desetaka projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Odgovoran, predan i organiziran pristup radu.
 • Srdačan i pozitivan pristup prema investitoru, izvođaču i suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.
 • Damjan Simonović završio je sveučilišni studij Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Industrijska elektroenergetika) 2019. godine te stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike.
 • 2022. godine postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
 • U tvrtki izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo kao projektant i nadzorni inženjer na više desetaka projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Odgovoran, predan i organiziran pristup radu.
 • Srdačan i pozitivan pristup prema investitoru, izvođaču i suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika

MIA KORDIĆ, mag.ing.el.

 • Mia Kordić stekla je zvanje magistra inženjerka elektrotehnike 2016. godine, nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer Elektroenergetika).
 • 2019. godine postaje ovlaštena inženjerka elektrotehnike i član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
 • Tvrtki se pridružila 2022. godine te izvršava poslove projektiranja i nadzora u području elektrotehnike.
 • Posjeduje višegodišnje iskustvo u projektiranju i stručnom nadzoru na projektima niskogradnje i visokogradnje.
 • Komunikativna i pristupačna prema investitoru, izvođaču, suradnicima.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika

TONI ŠOŠIĆ, bacc.ing.el.

 • Toni Šošić stekao je zvanje prvostupnika inženjera elektrotehnika 2021. godine, nakon završenog stručnog prijediplomskog studija elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (smjer elektroenergetika).
 • U tvrtki zaposlen od 2021. godine te obavlja poslove projektiranja u području elektrotehnike.
 • Radno iskustvo posjeduje kao suradnik u projektiranju na više desetaka projekata u području niskogradnje i visokogradnje.
 • Odgovoran, pedantan, detaljan i organiziran pristup radu.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika.

FILIP BALIĆ, bacc.ing.el.

 • Filip Balić 2019. godine završio je stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika, te nastavio školovanje na diplomskom studiju Elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
 • U tvrtki izvršava poslove projektiranja elektro-energetskih instalacija.
 • Posjeduje znanje u AutoCad-u i BIM programima.
 • Tečno govori engleski jezik, a služi se njemačkim jezikom.

FRAN JOSIP RADIĆ bacc.ing.el.

 • Fran Josip Radić završio je 2021. godine preddiplomski stručni studij elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, smjer automatizacija i procesno računarstvo te stekao zvanje prvostupnik inženjer elektrotehnike (bacc. ing. el.).
 • Posjeduje radno iskustvo kao suradnik projektant elektroinstalacija jake i slabe struje, sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinama, kao i sustava vatrodojave i solarnih elektrana u svim vrstama građevina (stambene, industrijske, poslovne).
 • Sudjelovao je u projektiranju na velikim projektima s vodećim arhitektonskim uredima u Hrvatskoj.
 • Komunikativan, pouzdan, organiziran, temeljit.
 • Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

MARINA MILJAČKI

 • Marina Miljački, ECDL operator , osoba za pravne i opće poslove, administrator tvrtke
 • Posjeduje iskustvo rada u općim i administratorskim poslovima
 • U tvrtci obavlja poslove administtratorske naravi
 • Detaljna, precizna, ljubazna, odgovorna
 • Posjeduje aktivno znanje njemačkog, poljskog, slovačkog jezika