Projekti u niskogradnji:

 • ZAŠTITA I PRELAGANJE POSTOJEĆIH ELEKTRO TEHNIČKIH INSTALACIJA I KABELSKA KANALIZACIJA (EKI) ZA POTREBE HC-a ZA IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC 307, DIONICA GORNJA STUBICA – DONJA STUBICA, OD STAC. 9+420 KM DO STAC. 12+270 KM, UKUPNE DULJINE 2.850 M
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE I ZAŠTITE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE DC2 S ULICAMA BRAĆE RADIĆA I KRALJA TOMISLAVA U ČAČINCIMA NA kč.br. 2951,2952,2954 k.o. ČAČINCI
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NERAZVRSTANE CESTE ULICA 8. MARTA I VINOGRADSKA ULICA (NC-1), KNEŽEVI VINOGRADI
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE I ZAŠTITE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE U KOLODVORSKOJ ULICI I ULICI BRAĆE RADIĆA U ŠAGU
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE I ZAŠTITE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA SANACIJE OPASNOG MJESTA NA DRŽAVNOJ CESTI DC46 U IVANKOVU – izgradnja kružnog raskrižja
 • IZGRADNJA CESTE, OBORINSKE ODVODNJE I JAVNE RASVJETE U ULICI KRALJEVCI U VALPOVU k.č.br. 3158, 2803, 2776, 2785, 3157, 2792/1 i 2789/1 k.o. Valpovo
 • IZGRADNJA RATARSKE ULICE U ZAGREBU, kč.br. 943/10. k.o. Rudeš
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA DC 46 I ULICE H.D. GENSCHERA
 • U GRADU VINKOVCIMA, U RASKRIŽJE KRUŽNOG OBLIKA (KRUŽNI TOK), k.o. Vinkovci II, Grad Vinkovci
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE TE ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA IZGRADNJE KRUŽNOG TOKA NA RASKRIŽJU DRŽAVNE CESTE DC55 i DC214 i ŽUPANIJSKE CESTE ŽC4170 u ŽUPANJI, k.o. Županja, Vukovarsko-srijemska županija
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE TE ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA IZGRADNJE KRUŽNIH TOKOVA NA RASKRIŽJU DRŽAVNE CESTE DC55, LOKALNE CESTE LC46042 (VINKOVAČKA ULICA) I NERAZVRSTANE CESTE (INDUSTRIJSKA ULICA) U GRADU ŽUPANJA, k.o. Županja
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA I ZAŠTITE  SN(10 kV) i NN INSTALACIJE BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA I ZAŠTITE  ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE ČVORIŠTA BRESTOVAC POŽEŠKI I ČVORIŠTA GODINJAK BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I NAPAJANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT RASVJETE TUNELA I ODLAZNIH ZONA TUNELA “BABJA GORA”
 • BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE TUNELA “BABJA GORA”  BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT VATRODOJAVE I VATROZAŠTITE TUNELA „BABJA GORA“ BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INSFRASTRUKTURE TUNELA „BABJA GORA“ BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZGRADNJE CESTOVNE RASVJETE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE NAD IZVANREDNOM ODRŽAVANJU DRŽAVNE CESTE DC 525 U NASELJU SIBINJ OD ST: 18+885 DO ST: 20+000, DULJINE 1,1 km
 • CESTOVNA RASVJETA I IZMJEŠTANJE/ZAŠTITA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE (NN,SN i TK) ČVORA NA D8  (dio spojne ceste Čvor Vučevica na A1 – čvor na D8), SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA (Grad Kaštela)- k.o. Kaštel Kambelovac, k.o. Kaštel Lukšić
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE, ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNIH CESTA DC 34 I DC 517 U RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM, k.o. Valpovo
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE I ZAŠTITE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE ULICE AUGUSTA ŠENOE SA OBORINSKOM ODVODNJOM, PJEŠAČKOM STAZOM I JAVNOM RASVJETOM U DUŽINI cca. 500m, Ulica A.Šenoe, kčbr. 1031/3, 2973/2, 1030/2, 1030/1, 2971/2, 2971/1, 3472/1, 2946, k.o. Darda
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZAŠTITNOG UZEMLJENJA NADVOŽNJAKA, PODVOŽNJAKA, VIJADUKTA, PROLAZA ZA ŽIVOTINJE BRZA CESTA POŽEGA – STARO PETROVO SELO (A3), POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 4018 I MOSTA PREKO VODOTOKA KARAŠICA U NASELJU DRAŽ, k.č. 4251, 1128/1, 1129, 4236, 4239/4, 4250, k.o. Draž
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE RASKRIŽJA BRZE CESTE I DC5, BRZA CESTA Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: OKUČANI – GRANICA BiH
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT PRELAGANJA I ZAŠTITE POSTOJEĆIH TK INSTALACIJA, BRZA CESTA Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: OKUČANI – GRANICA BiH
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZAŠTITNOG UZEMLJENJA OBJEKATA, BRZA CESTA Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: OKUČANI – GRANICA BiH
 • IZVEDBENI PROJEKT JAVNE RASVJETE I DTK INSTALACIJE REKONSTRUKCIJE PRIMORSKE ULICE – 1. FAZA NOVALJA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZGRADNJE PARKIRALIŠTA NA k.č. br. 4120/2, 4120/1 I 7186 k.o. VUKOVAR(VODOTORANJ VUKOVAR)
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE I ZAŠTITE POSTOJEĆE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE IZGRADNJE CESTE I OSTALE INFRASTRUKTURE U NASELJU SJEVER I – DRUGI DIO, U BJELOVARU FAZA I
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE I ZAŠTITE POSTOJEĆE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE IZGRADNJE CESTE I OSTALE INFRASTRUKTURE U NASELJU SJEVER I – DRUGI DIO, U BJELOVARU FAZA II
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE I ZAŠTITE POSTOJEĆE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE IZGRADNJE CESTE I OSTALE INFRASTRUKTURE U NASELJU SJEVER I – DRUGI DIO, U BJELOVARU FAZA III
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE, ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROENERGETSKIH I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE DC 417, DIONICA 001 RIJEČNO PRISTANIŠTE OSIJEK (ŽC 4068) – NEMETIN (DC2) I VUKOVARSKE ULICE DO RASKRIŽJA ZA RIJEČNU LUKU TRANZIT
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ULICE MATIJE PETRA KATANČIĆA SA OBORINSKOM ODVODNJOM, PJEŠAČKOM STAZOM I JAVNOM RASVJETOM U DUŽINI OD 415 m, BIZOVAC
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA I ZAŠTITE POSTOJEĆE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE IZGRADNJE DC 12: ČVORIŠTE VRBOVEC 2 (D 10) – BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R. MAĐARSKE), DIONICA: BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R.MAĐARSKE), DULJINE PRIBLIŽNO 60 km; ETAPA 3: ČVOR ŠPIŠIĆ BUKOVICA – ČVOR VIROVITICA, L=5,5km
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA I ZAŠTITE POSTOJEĆE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE IZGRADNJE DC 12: ČVORIŠTE VRBOVEC 2 (D 10) – BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R. MAĐARSKE), DIONICA: BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R.MAĐARSKE), DULJINE PRIBLIŽNO 60 km; ETAPA 3: ČVOR ŠPIŠIĆ BUKOVICA – ČVOR VIROVITICA, L=5,5km
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZAŠTITNIH UZEMLJENJA IZGRADNJE DC 12: ČVORIŠTE VRBOVEC 2 (D 10) – BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R. MAĐARSKE), DIONICA: BJELOVAR – VIROVITICA – G.P. TEREZINO POLJE (GR. R.MAĐARSKE), DULJINE PRIBLIŽNO 60 km; ETAPA 3: ČVOR ŠPIŠIĆ BUKOVICA – ČVOR VIROVITICA, L=5,5km
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE IZGRADNJE CESTOVNE RASVJETE ZA POTREBE KRUŽNOG TOKA “NUŠTAR” I KRUŽNOG TOKA “CERIĆ” NA DIJELU POSTOJEĆE BRZE CESTE – ISTOČNA ZAOBILAZNICA GRADA VINKOVACA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNE STANICE ZA POTREBE SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE ULICE VALPOVAČKE TOPLICE U VALPOVU
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNE STANICE ZA POTREBE SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJSKE MREŽE U DIJELU ULICE EUGENA KVATERNIKA U VALPOVU
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZGRADNJE OSJEČKE ULICE U VUKOVARU
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – TRASA, ZAŠTITA I IZMJEŠTANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE REKONSTRUKCIJE DIJELA SARAJEVSKE ULICE U ZAGREBU S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I TRAMVAJSKOM PRUGOM OD AVENIJE DUBROVNIK DO RANŽIRNOG KOLODVORA – 1. ETAPA
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE JAVNE RASVJETE OD MJESTA ANTUNOVAC DO MJESTA BRIJEST NA k.č.br. 1428 K.O. ANTUNOVAC
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE, DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE ZA EKI I NN KABELSKU MREŽU ZA IZGRADNJU NOVE PROMETNICE U PODUZETNIČKOJ ZONI NOVSKA
 • GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE TE ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKIH  INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE DIJELA OSJEČKE ULICE U VALPOVU
 • GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE TE ZAŠTITE I IZMJEŠTANJA ELEKTROTEHNIČKIH  INSTALACIJA REKONSTRUKCIJE ULICE BANA JOSIPA JELAČIĆA U VALPOVU
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAVNE RASVJETE I IZMJEŠTANJE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE IZGRADNJE SPOJNE CESTE OD ULICE 127. BRIGADE HV – OD AUTOBUSNOG KOLODVORA DO ULICE PAVLA RADIĆA U VIROVITICI
 • IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – JAVNA RASVJETA, ELEKTROENERGETSKA KABELSKA KANALIZACIJA  I DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK) REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE U TVRĐI